Ofte stilte spørsmål

I vår FAQ-seksjon finner du svar på mange relevante spørsmål.

Det vises for øvrig til Lov om Pakkereiser gjeldende fra 1. januar 1996. Expert Reiser tar forbehold om at noen av reglene kan avvike fra denne loven grunnet spesielle betingelser fra våre underleverandører. Her kan du lese reglene for pakkereiseloven hos lovdata.no
Expert Reiser er ansvarlig for tilrettelegging, arrangement og gjennomføring av turen. Vi har ikke ansvar for uforutsette forsinkelser, mangler og annet som måtte oppstå som vi ikke kan påvirke, for eksempel som følge av vær- og føreforhold, arrangementsmessige forhold, puljeplasseringer på renn og ritt etc. Det er viktig at alle startnummer leveres tilbake til rennledelsen for å unngå etterfakturering av manglende innlevert chip.
Betingelsene er gjeldende ved firmatur, belønningsreise eller annet der turprogrammet er fastsatt i dialog mellom vår representant i gruppeavdelingen og firmaets kontaktperson. Gruppen må bestå av minst 10 personer.
Disse reglene kan være forskjellige fra arrangement til arrangement, men i hovedsak er all bestilling bindende. Avbestilling etter påmelding gir ingen refusjon bortsett fra ved sykdom hvor avbestillingsforsikring er tegnet og legeattest kan fremvises. Dette blir en sak mellom den reisende og dennes forsikringsselskap. All avbestilling til Expert Reiser skal skje skriftlig til post@expertreiser.no
Prisen er basert på gjeldende priser og avgifter ved utarbeidelsen av tilbudet. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og transportavgifter, samt uforutsette skatter og avgifter som er utenfor vår kontroll.
Påbegynte leie/reise/hotellbestillinger etc. refunderes ikke. Ved refusjon belastes et gebyr på kr. 300,- pr utbetaling. Ved refusjon grunnet feil fra Expert Reisers side utbetales ikke beløp mindre enn kr. 100,-.

Arrangøren har rett til å innstille reisen ved uforutsette/ekstraordinære hendelser, eller når det er for få deltakere til å gjennomføre reisen inntil 30 dager før avreise. Minimumsantall der hvor det er aktuelt, vil være angitt i beskrivelsen av den aktuelle tur i informasjonsskriv eller på nettsiden. 

NB!
Vi gjør oppmerksom på at grunnet spesielle betingelser fra våre underleverandører ved sammensatte reisearrangementer vil enkelte av reglene avvike fra pakkereiseloven.

Ved ekstraordinære hendelser, herunder ved store natur-/helsekatastrofer som ligger utenfor normal kontroll vil regelen om Force Majeure inntre.  Dvs. vi tar ikke ansvar for refusjon av kostnader utover det vi får refundert av våre leverandører. Dette kan bl.a være hendelser som krig, vulkanskyer, terror, spredning av virus, naturkatastrofer osv. 

 

Du må gjerne betale med kredittkort. Vær klar over at vi er nødt til å belaste 2,5% av totalbeløpet i tillegg. Dette tilsvarer kostnadene vi blir belastet av kredittkortselskapene.
Alle reisende er ansvarlig for å ha gyldig reise- og avbestillingsforsikring. 
Kan gjøres i de fleste tilfeller mot omkostninger som varierer avhengig av arrangement, flyselskap, startnummer (med forbehold om renn/rittledelsens aksept).
Viktig informasjon vedrørende tilslutningsbilletter: Vi anbefaler alle våre kunder å bestille fleksible tilslutningsbilletter. De billigste billettene kan ikke endres eller avbestilles uten kostnad. Endring må gjøres i god tid før avreise og de må gjøres samme sted som billetten er kjøpt. Expert Reiser står ikke ansvarlig for endrings kostnader ved forsinkelse, endringer eller kansellering av fly.
Kunden plikter å sjekke at navn, datoer, hotell og øvrig informasjon er i overensstemmelse med bestillingen.
Alle norske statsborgere som skal reise til USA må fylle ut elektronisk registreringsskjema kalt ESTA (Electronic System for Travel Authorization) senest 72 timer før avreise. På denne siden kan du finne skjemaet: ESTA SKJEMA USA
For opplysninger om det er nødvendig med visum dit du skal reise se landsider.no