OPPLEV OSLO     

Dato: 10. juni 2023

Et urbant og morsomt arrangement hvor alle kan delta. 
Påmelding

Opplev Oslo -
unikt og spennende.

På fem timer skal laget løse så mange utfordringer de klarer av 100 poster i hovedstaden - gjør oppgaven, tast inn koden og finn neste post. Se Opplev Oslo-filmen lenger ned på siden, den forklarer det meste!

Konkurransen er meget smittevernvennlig da du møter få andre deltakere. Det er ingen felles start eller målområde. Konkurransen åpner på din mobil kl. 11.00 og stenger kl. 16.00. Du vil få anbefalinger på hvor du bør starte fra. På de bemannede postene er smittevernet ivaretatt. Vi oppfordrer at man tar med seg antibakk og bruker dette på de ubemannede aktivitetspostene. 

Opplev Oslo er et urbant multisportsløp hvor kart og poster vises på din smarttelefon. Postene har varierende poeng- og vanskelighetsgrad, fra enkle quiz-oppgaver til aktivitetsoppgaver som  slakk line, klatring, padling etc. Poster som krever spesielt utstyr eller sikkerhet er bemannet, og nødvendig utstyr finnes på posten. Hvert lag består av to personer og laget velger om de vil gå, løpe eller sykle blant følgende klasser.


Priser:
Earlybird frem til 01.03.2023 kr 1.090,- (pr. lag/ 2 personer)
Kr. 1.390,- (pr. lag/ 2 personer)


Løpeklasse 

Damelag 
Herrelag 
Mix-lag

Sykkelklasse 

Damelag 
Herrelag 
Mix-lag 

Turklasse

Til fots 
(Eksempel: familie, venner eller par)

 

Når starten går, åpnes kart og poster automatisk på nettsiden opplevoslo.app på din mobiltelefon. Laget bestemmer selv rekkefølge og hvilke poster de vil ta. Få rekker å komme innom alle postene. En god strategi på rekkefølge og hvilke poster laget skal ta er en viktig del av konkurransen. Fysiske kart er tilgjengelig på bemannende poster.

VILKÅR/ANSVARSERKLÆRING FOR OPPLEV OSLO

Opplev Oslo er et multisport-orienteringsløp hvor 2-mannslag skal løse så mange poster de klarer på fem timer. Postene har varierende vanskelighetsgrad fra enkle postkoder til utfordrende oppgaver som f.eks. slakkline, balanse, klatring, rappellering, svømming, padling og hulevandring. Poster som krever spesielt utstyr eller sikkerhet er bemannet og nødvendig utstyr finnes på posten. Deltakende lag kan velge om de vil gå, løpe eller sykle.


KONKURANSEREGLER

Konkurransen har ikke start- eller målområde, og lagene starter og avslutter der de ønsker når tiden er ute.

På konkurransedagen åpnes kartet med postene automatisk kl 11:00 på https://opplevoslo.app.
Laget må være påmeldt og innlogget på en smarttelefon for å se kart og poster. Kl 16:00 stenges kart og poster automatisk.

Hver post har en postkode på fire tegn. Laget må finne postene, løse utfordringen og skrive inn postkoden på https://opplevoslo.app. Det er tre typer poster - kode, quiz eller aktivitetspost. På aktivitetsposter må én av lagets medlemmer utføre aktiviteten.

Laget velger selv hvilken rekkefølge postene tas. Ingen lag klarer alle postene. Strategi er derfor et viktig element i konkurransen. Husk at populære poster kan ha kø, som vil forsinke lagets fremdrift. Bruk heller tiden på å ta andre poster i nærheten.

Laget må være fysisk tilstede på hver post for å registrere postkoden. Det er ikke lov å utveksle postkoder med andre lag, eller på annen måte skaffe seg postkoder ved å f.eks. ringe andre.

Kart på papir er tilgjengelig på de bemannede postene og hvert lag kan ta med ett eksemplar. Om bemannet post har gått tom for kart, må laget til neste bemannede post for å få kart på papir.

Hvert lag består av to deltakere. Lagets deltakere kan ikke være mer enn 10 meter fra hverandre. Laget velger om de vil stille i klasse for løp, sykkel eller tur.

Om to lag har samme poengsum, vil laget som brukte kortest tid favoriseres.

Det er ikke lov med motorisert fremkomstmiddel. Sykkel- og løpsklassen har ikke lov til å bruke kollektiv transport. 

Hvert lag skal holde minst to meter avstand til andre lag og følge generelle råd fra helsedirektoratet for å redusere smitterisiko. Bruk medbrakt antibac og antibac der det er utplassert på aktivitetsposter.

Alle deltakere forventes å konkurrere i god sportsånd og hjelpe andre om nødvendig.

Alle deltakere skal følge trafikkregler. Alle deltakere skal følge instrukser fra leder på bemannende poster.

Lag som blir oppdaget i å bryte reglene, vil miste poeng eller bli diskvalifisert.

OBLIGATORISK UTSTYR

● Sekk med førstehjelpspakke, mat, drikke og nødvendig tøy.
● Smarttelefon med internett-tilgang og strøm til å gjennomføre hele konkurransen
● Tusjpenn for å skrive postkoder på kart i tilfelle teknisk feil.
● Antibac som skal brukes på hender etter aktivitetsposter.
● Sykkelhjelm (for de som stiller i klasse for sykkel)

VILKÅR

Alle deltakere deltar på eget ansvar og må ha egnet forsikring som dekker skade på person og eget utstyr. Alle deltagere er personlig ansvarlig for påført skade på privat og offentlig eiendom 

Aldersgrense for lagleder er 18 år. Nedre aldersgrense for lagmedlem er 12 år og krever skriftlig bekreftelse fra begge foresatte.

Lagets navn er offentlig. Lagnavnet vil bli vist på deltaker- og resultatlister på Internett og kan bli omtalt i sosiale medier.

Deltakere samtykker til at det tas bilder og video under konkurransen. Dette vil evt. bli vist med referanse til lagets lag navn på konkurransens kanaler på Facebook, Instagram og YouTube samt kommersielt bruk. Det er ikke mulig a reservere seg for bilde- og video tagning under konkurransen.

Deltakere samtykker i at lagets lagnavn og poengsum lagres på blokkjeden EOS og ikke kan slettes i etterkant.

Deltakere samtykker i at lagets lagnavn og poengsum inkluderes i Cpt.BlackBill’s WorldCup Leaderboard (cptblackbill.com).

Om konkurransen blir avlyst p.g.a. force major/ uforutsette hendelser eller evt. nye restriksjoner vedrørende Covid-19 før konkurransedagen, vil 90% av påmeldingsgebyret bli refundert. 

Påmeldingen er bindende, men kan overføres til en annen person.

GDPR/ Personvern

Alle personopplysninger (fornavn, etternavn, adresse, e-post, mobilnummer og fødselsdato) som er nødvendig for påmelding vil bli behandlet konfidensielt og lagres hos betalingsformidler Proviso AS. Personopplysninger vil bli delt med arrangør MaxPulse AS (som er ansvarlig arrangør av Opplev Oslo) og Time2Discover AS (som er ansvarlig for gjennomføring og konkurranseappen CptBlackBill.com). Lagleders e-post adresse vil bli benyttet for å opprette en race-konto på cptblackbill.com og for å gi laget tilgang/innlogging til å delta på konkurransen. Lagets navn og poengsum fra konkurransen er offentlig og kan ikke slettet i etterkant.

AKSEPTERING AV KONKURRANSEREGLER OG VILKÅR

Ved betaling av påmeldingsavgift, bekrefter jeg å ha lest, forstått og samtykker i regler og vilkår for konkurransen. Som lagleder bekrefter jeg at laget deltar på eget ansvar og har nødvendig forsikring som dekker skader mitt lag eller utstyr eventuelt blir påført eller påfører andre.

Hvem passer denne konkurransen for?
I Opplev Oslo konkurrerer mosjonister og eliteutøvere under like forhold. Alle har fem timer til rådighet. Dette skal være morsomt, inspirerende og uhøytidelig. Aldersgrense for lagleder er 18 år og ungdom fra 13 år kan delta med skriftlig bekreftelse fra foresatte.

Poster med vanskelighetsgrad 1-5 kan enkelt utføres av alle over 13 år. Poster med vanskelighetsgrad 6-7 kan utføres av de fleste og omfatter f.eks. svømming, padling eller balansering. Poster med vanskelighetsgrad 8-10 krever at du er litt trent og omfatter f.eks. klatring, rappellering, freesbee, padling eller slakkline. Du velger selv hvilke poster du vil ta. 

Under konkurransen kan du følge med på eget scoreboard på telefonen. Her ser du både din egen plassering og hvordan du ligger an i forhold til dine konkurrenter/venner. Både rask forflytning, strategisk tenking, ferdigheter til å løse oppgaver og kunnskap er utslagsgivende for den poengsummen dere oppnår til slutt. Høyest poengsum innen fem timer vinner konkurransen.
bry_deg
BRY DEG SI NEI TIL NARKOTIKA

Et rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt fra NNPF som har hovedformål å bidra til at flest mulig får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika.

bedriftsidretten 1
Bedriftsidretten i Oslo

Bedriftsidretten i Oslo (OBIK) organiserer 20 aktiviteter for bedriftsidrettslag, vennelag og individuelle utøvere. Det er både lagidretter og individuelle aktiviteter samt lavterskel aktivitet. Et bedriftsidrettslag gir tilbud om aktiviteter som gir deg bedre helse og bedre samhold på arbeidsplassen. Helsedirektoratet anbefaler minst 30 minutters aktivitet om dagen.

main-logo
Expert Reiser AS

Expert Reiser leverer forretningsreiser og firmaturer av meget høy kvalitet.